Englishفارسی  
 
  کسب عنوان « درجه یک کیفیت » از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عنوان برترین آموزشگاه آزاد هنرهای نمایشی در استان اصفهان                            حضور موفق جمعی از هنرجویان آموزشگاه اردیبهشت در سریال "شهرزاد2به کارگردانی آقای حسن فتحی                                حضور بیش از 20 نفر از هنرجویان آموزشگاه در پروژه فیلم سینمایی ب 12 به نویسندگی و کارگردانی آقای امید نیاز

هنرجویان موفق مریم کدیور

مریم کدیور


v   نمایش "تراژدی ننه دریا" – فرود حیدری – اصفهان1390
v   نمایش "خدا خوب است" – ابراهیم رحمانی – اصفهان 1391
v   نمایش "پادشاه و عطار" – ابراهیم رحمانی – اصفهان 1391
v   نمایش "مترسک" – سمانه دانشور – اصفهان 1391