یونیما دفتر اصفهان کارگاه سه روزه تئاتر عروسکی را با حضور آقای  « عادل بزدوده »  برگزار کرد .
امید نیاز که ریاست یونیما ( دفتر اصفهان ) را بر عهده داردهدف از برگزاری این کارگاه را ارتقاء سطح کیفی تئاتر عروسکی با استفاده از تجربیات عادل بزدوده دانست .
در این کارگاه که از اول تا سوم خرداد 92 به طول انجامید در مورد تکنیک های مدرن ساخت عروسک با روش پاپیه ماژه بحث و گفتگو شد و عادل بزدوده تجربیات نوین خود را به حاضرین در کارگاه انتقال داد
شایان ذکر است این کارگاه که با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و انجمن نمایش برگزار شد با استقبال اعضای یونیمای اصفهان مواجه شد .